Tổng hợp Những ngày tiệc tứ phủ trong năm 

Trong văn hóa tâm linh của người Việt, những ngày tiệc tứ phủ trong đạo Mẫu được coi là những ngày vô cùng thiêng liêng và đặc biệt. Trong những ngày này, con nhang đệ tử khắp nơi trong cả nước lại nô nức trẩy hội về ngôi đền diễn ra tiệc để cùng dâng hương nhằm cầu khấn những điều may mắn nhất. Và say đây, xin mời các bạn cùng đi điểm qua về một số ngày tiệc tứ phủ quan trọng nhất trong năm.

Ý nghĩa của tiệc tứ phủ là gì?

Tiệc tứ phủ có thể coi là ngày kỷ niệm, tưởng nhớ về một vị Thánh. Đây có thể là ngày Thánh hiển linh cứu giúp dân lành trong vùng, cũng có thể là ngày thánh giáng sinh nơi trần thế hoặc là ngày thành từ nhân gian về trời. Ngày nay, người ta quan niệm rằng, trong ngày tiệc vị Thánh ấy sẽ hiển linh và ban phát tài lộc cho những con nhang đệ tử đến khấn vái. Vì thế mà những ngày này có thể coi là ngày dâng lễ và cầu khấn linh thiêng nhất trong năm, mọi điều cầu khấn sẽ được linh ứng.

Không chỉ có vậy, trong ngày ngày, dân chúng trong vùng còn tổ chức những hoạt động văn hóa dân gian đặc sắc, có thể coi là bản sắc riêng của vùng miền đó, đặc biệt, trong lễ tiệc sẽ diễn ra nghi thức hầu đồng quan trọng bậc nhất và là đặc trưng của đạo Mẫu. Vì vậy mà du

khách dâng lễ vào những ngày này tại ngôi đền diễn ra tiệc Thánh còn được chứng kiến những nét văn hóa đặc sắc hiếm khi diễn ra.

Ngày tiệc tứ phủ là những ngày nào?

Tiệc trong tháng Giêng 

Ngày 06 tháng Giêng là ngày tiệc Cô đôi Thượng ngàn

Ngày 09 tháng Giêng là ngày tiệc Đức Vua Cha Ngọc Hoàng Đại Đế.

Ngày 09 tháng Giêng là ngày tiệc Cửu Thiên Huyền Nữ Công Chúa

Ngày 10 tháng Giêng là ngày tiệc Quan Hoàng Tám hay còn gọi là quan hoàng Bát tức tướng quân Nùng Chí Cao.

Ngày 10 tháng Giêng là ngày tiệc Quan Lớn Đệ Nhất

Ngày 12 tháng Giêng là ngày tiệc Trần Triều Đệ Nhất Vương Cô Quyên Thanh Công Chúa

Ngày 15 tháng Giêng là ngày tiệc Đại Lễ Thượng Nguyên

Ngày 15 tháng Giêng là ngày tiệc Tản Viên Sơn Thánh tức Thánh Sơn Tinh. Ngày 17 tháng Giêng là ngày tiệc Tiệc cô Tân An

Ngày 20 tháng Giêng là ngày tiệc nhà Trần ra quân

Ngày 19 đến ngày 21 tháng Giêng là ngày tiệc Tứ Vị Vua Bà – Đền Cờn – Nghệ An.

Ngày 25 tháng Giêng là ngày tiệc Hội đồng đại lễ nhà Trần.

Tiệc trong tháng Hai 

Ngày Mão đầu tiên trong tháng Hai là tiệc Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn tức Mẫu Đông Cuông.

Ngày 02 tháng Hai là tiệc Mẫu Tam Cờ

Ngày 03 tháng Hai là ngày tiệc Hưng Nhượng Đại Vương tức tướng Quân Trần Quốc Tảng tại Đền Cửa Ông tỉnh Quảng Ninh;

Ngày 06 tháng Hai là ngày tiệc Tứ Vị Vua Bà tại Đền Cờn Môn 

Ngày 10 tháng Hai là ngày tiệc Vương Dưỡng Nữ Thủy Tiên công chúa Phạm Điện Súy Ngày 12 tháng Hai là tiệc Mẫu Tuyên Quang. 

Ngày 14 tháng Hai là ngày tiệc Quan Lớn Đệ Ngũ Tuần Tranh 

Ngày 15 và 16 tháng Hai là ngày tiệc Chúa Nguyệt Hồ 

Ngày 17 tháng Hai là ngày tiệc Tiệc Cậu Đệ Nhất 

Ngày 20 tháng Hai là ngày tiệc Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn hay còn gọi là Lê Mại Đại Vương hoặc Sơn Trang công chúa. 

Ngày 21 tháng Hai là ngày tiệc Mẫu Sòng Sơn 

Ngày 28 tháng Hai là ngày tiệc Quan Hoàng Lục, hay còn gọi là An Biên Đại Tướng Quân,

Tiệc trong tháng Ba 

Ngày 02 tháng Ba là ngày tiệc Cô Bé Cửa Suốt. 

Ngày 03 tháng Ba là ngày tiệc Mẫu Liễu Hạnh tức Mẫu Đệ Nhất Thượng Thiên.

Ngày 06 tháng Ba là ngày tiệc Vương Tử Đệ Nhị Trần triều, tức Hưng Hiến Đại Vương;

Ngày 07 tháng Ba là ngày tiệc Cậu Bé Đồi Ngang. 

Ngày 14 tháng Ba là ngày tiệc Chầu Đệ Tứ Khâm Sai; 

Ngày 17 tháng Ba là ngày tiệc Chầu Bát Nàn hay còn gọi là Chầu Tám, tức Đông Nhung Đại Tướng Quân tại đền Tiên La tỉnh Thái bình. 

Tiệc trong tháng Tư 

Ngày 01 tháng Tư là ngày tiệc Vương Khảo Trần Triều Thần Vương An Sinh Vương, người được truy phong là Khâm Minh Đại Vương, tức cha của Hưng Đạo Vương. 

Ngày 12 tháng Tư là ngày tiệc Chúa Thác Bờ. 

Ngày 18 tháng Tư là ngày tiệc Chầu Đệ Tam Thoải Phủ 

Ngày 19 tháng Tư là ngày tiệc Quan Hoàng Lục 

Ngày 24 tháng Tư là ngày tiệc Trần Triều Vương Tử Đệ Nhất Hưng Vũ Đại Vương và tiệc Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai. 

Tiệc trong tháng Năm 

Ngày 05 tháng Năm là ngày tiệc Trần Triều Đệ Nhị Vương Cô Đại Hoàng Công Chúa Chính Cung; 

Ngày 07 tháng Năm là ngày tiệc Trần Triều Vương Tử Đệ Tứ Hưng Trí Đại Vương; Ngày 10 tháng Năm là ngày tiệc Chầu Lục. 

Ngày 10 tháng Năm là ngày tiệc Chúa Đệ Nhất Tây Thiên và tiệc Cô Sáu Sơn Trang hay còn gọi là Cô Sáu Lục Cung. 

Ngày 20 tháng Năm là ngày tiệc Chầu Năm Suối Lân và tiệc Cô Năm Suối Lân); Ngày 25 tháng Năm là tiệc Quan Lớn Tuần Tranh. 

Tiệc trong tháng Sáu 

Ngày 01 tháng Sáu là ngày tiệc Trần Triều Vương Phụ An Sinh. 

Ngày 10 tháng Sáu là Mẫu Đệ Tam tức Mẫu Thoải tại đền Mẫu Hàn Sơn) 

Ngày 12 tháng Sáu là Mẫu Thác Đền Hàn và tiệc Cô Bơ Bông hay còn gọi là Cô Ba Thoải Phủ. 

Ngày 16 tháng Sáu là Chúa Năm Phương 

Ngày 24 tháng Sáu là Quan Lớn Đệ Tam. 

Ngày 24 tháng Sáu là Cô Bé Minh Lương. 

Ngày 26 tháng Sáu là Quan Hoàng Bơ hay còn gọi là Quan Hoàng Ba và tiệc Cô Tám Đồi Chè.

Tiệc trong tháng Bảy 

Ngày 03 tháng Bảy là ngày tiệc Vương Nữ Tôn Anh Tông Hoàng Hậu 

Ngày 06 tháng Bảy là ngày tiệc Cô Tư. 

Ngày 07 tháng Bảy là ngày tiệc Ông Hoàng Bảy đền Bảo Hà. 

Ngày 12 tháng Bảy là ngày tiệc Mẫu Ỷ La 

Ngày 13 tháng Bảy là ngày tiệc Quan Triệu Tường 

Ngày 14 tháng Bảy là ngày tiệc Ông Hoàng Đôi đền Bảo Hà 

Ngày 17/ tháng Bảy là ngày tiệc Ông Hoàng Bảy 

Ngày 20 tháng Bảy là ngày tiệc Bà Chúa Kho 

Ngày 21 tháng Bảy là ngày tiệc Chầu Bảy Kim Giao và tiệc Cô Cả Núi Dùm. 

Tiệc trong tháng Tám 

Ngày 03 tháng Tám là ngày tiệc Đản Nhật Trần Triều Vương Tử Đệ Nhị Hưng Hiến Đại Vương

Ngày 06 tháng Tám là ngày tiệc Mẫu Đền Ghềnh tức Nguyên Phi Ỷ Lan. 

Ngày 10 tháng Tám là ngày tiệc Quan Hoàng Lục An Biên. 

Ngày 15 tháng Tám là ngày tiệc Chầu Bát Đông Nhung Đại Tướng Quân hay còn gọi là tiệc Đản Nhật. 

Ngày 20 tháng Tám là ngày tiệc Trần Triều Quốc Công Tiết Chế Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn tại Kiếp Bạc- Hải Dương. 

Ngày 21 tháng Tám là ngày tiệc Mẫu Nhà Trần. 

Ngày 22 tháng Tám là ngày tiệc Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình và tiệc Quan Lớn Điều Thất Đào Tiên. 

Ngày 24 tháng Tám là ngày tiệc Quan Lớn Đệ Nhất. 

Tiệc trong tháng Chín 

Ngày 02 tháng Chín là ngày tiệc Cô Bé Suối Ngang. 

Ngày 04 tháng Chín là ngày tiệc Quốc Mẫu Âu Cơ; 

Ngày 09 tháng Chín là những tiệc: 

  • Tiệc Cửu Trùng Thiên Cung Vương Mẫu 
  • Tiệc Vương Nữ Nhân Tông Hoàng Hậu; 
  • Tiệc ông Chín thượng; 
  • Tiệc Chầu Chín Cửu Tỉnh; 
  • Tiệc Cô Chín Sòng Sơn. 

Ngày 13 tháng Chín là ngày tiệc Cô Đôi Cam Đường. 

Ngày 19 tháng Chín là ngày tiệc Cô Chín Đền Sòng.

Ngày 20 tháng Chín là những tiệc 

  • Tiệc Công Đồng Bắc Lệ 
  • Tiệc Chầu Bé Bắc Lệ 
  • Tiệc Chầu Lục. 

Ngày 28 tháng Chín là tiệc Vương Phi Thiên Thành Công Chúa. 

Tiệc trong tháng Mười 

Ngày 10 tháng Mười là ngày tiệc Ông Hoàng Mười. 

Tiệc trong tháng Mười Một 

Ngày 01 tháng Mười Một là ngày tiệc Phạm Ngũ Lão. 

Ngày 02 tháng Mười Một là ngày tiệc Quan Lớn Đệ Nhị – đền Đồi Ngang, 

Ngày 02 tháng Mười Một là ngày tiệc Chầu Đệ Nhị. 

Ngày 06 tháng Mười Một là ngày tiệc Đản Nhật Vua Cha Nhạc Phủ Tản Viên Sơn Thánh.

 Ngày 10 tháng Mười Một là ngày tiệc Chầu Mười Mỏ Ba. 

Ngày 11 tháng Mười Một là ngày tiệc Quan Lớn Đệ Nhị. 

Tiệc trong tháng Chạp 

Ngày 10 tháng Chạp là ngày tiệc Trần Triều Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn.

Ngày 10 tháng Chạp là ngày tiệc Đức An Phụ Sinh Vương Huý Trần Quốc Liễu

Ngày 20 tháng Chạp là tiệc Vương Cô Đệ Nhị 

Ngày 25 tháng Chạp là tiệc Chúa Đệ Tam Lâm Thao. 

 

LỜI KẾT: Trên đây là một số ngày tiệc tứ phủ quan trọng trong năm. Mong rằng bạn có thể ghi nhớ một phần trong số đó và đi lễ vào ngày này để gia đình có thêm nhiều tài lộc hơn nữa.

 

Bình luận trên Facebook